Ga naar de inhoud

Kosten

Het eerste gesprek is oriënterend. Indien tijdens dit gesprek blijkt dat in uw zaak geen juridische actie mogelijk is worden u geen kosten in rekening gebracht.

Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Bij het eerste gesprek zal het tarief duidelijk worden besproken.

Soms is het mogelijk een vaste prijs af te spreken. Dit kan desgevraagd bij het eerste gesprek aan de orde komen.

Indien een procedure noodzakelijk is zullen u mogelijk kosten van de in te schakelen deurwaarder worden berekend. Ook kan de rechtbank griffierecht in rekening brengen. Deze kosten zullen door het kantoor aan u worden doorbelast. Op www.rechtspraak.nl kunt u lezen hoeveel griffierecht u verschuldigd zult zijn.

Als u daarvoor in aanmerking komt kan gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging/ pro deo) worden aangevraagd. De overheid betaalt dan voor u mee in de kosten. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Als u procedeert kunt u in de kosten die uw wederpartij maakt veroordeeld worden als u verliest. Dat zijn niet de door de wederpartij gemaakte advocaatkosten, maar dat is een vast bedrag, het zogenaamde liquidatietarief.